Η ΛΔ Κορέας έγινε μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Πιονγκγιάνγκ, Σεπτέμβριος 13 (KCNA) - Η ΛΔΚ υπέγραψε το «νόμο 1999 της Γενεύης του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων» και την «συνθήκη της Σιγκαπούρης για το δίκαιο των σημάτων», συνθήκες του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO).
     Τα έγγραφα σχετικά με την αποδοχή των συνθηκών παραδόθηκαν στον διαχειριστή, Γενικό Διευθυντή του WIPO στις 13 Ιουνίου, 2016.
  

Σύμφωνα με τον κανόνα της προσχώρησης, τα έγγραφα της ΛΔ Κορέας θα τεθούν σε ισχύ από την 13η Σεπτεμβρίου, 2016 τρεις μήνες μετά την εφαρμογή τους.

Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας θα προσπαθήσει να  εκτελέσει την αποστολή και το καθήκον της ως πλήρες μέλος του WIPO. -0-

Pyongyang, September 13 (KCNA) -- The DPRK acceded to "The 1999 Geneva Act of the Hague Agreement on the International Registration of Industrial Designs" and "The Singapore Treaty on the Law of Trade Marks", treaties of the World Intellectual Property Organization (WIPO).
    The papers on accession to the treaties were delivered to the trustee, the director general of the WIPO on June 13, Juche 105 (2016).
    According to the rule of the accession, the DPRK's papers are to take effect since Sep. 13, 2016 three months after their application.
    The DPRK will as ever proactively strive to creditably perform its mission and duty as full member of the WIPO. -0-