Πετυχημένη δοκιμή έκρηξης πυρηνικής κεφαλής

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών Όπλων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας έδωσε στη δημοσιότητα την ακόλουθη ανακοίνωση στις 9 Σεπτεμβρίου:

Οι επιστήμονες και οι τεχνικοί της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας πραγματοποίησαν δοκιμή πυρηνικής έκρηξης για την εκτίμηση της δύναμη μιας πυρηνικής κεφαλής που πρόσφατα μελετήθηκε και κατασκευάστηκε στο βόρειο έδαφος πυρηνικών δοκιμών στο πλαίσιο του σχεδίου του Εργατικού Κόμματος της Κορέας (WPK) για την οικοδόμηση στρατηγικής πυρηνικής δύναμης. Η Κεντρική Επιτροπή του WPK έστειλε τα θερμά της συγχαρητήρια στους πυρηνικούς επιστήμονες και τους τεχνικοί του βόρειου εδάφους πυρηνικών δοκιμών για την πυρηνική δοκιμή. Η πυρηνική δοκιμή, επιτέλους, εξέτασε και επιβεβαίωσε τη δομή και τα ειδικά χαρακτηριστικά της κίνησης των πυρηνικών κεφαλών που έχουν τυποποιηθεί για να είναι σε θέση να τοποθετηθούν σε στρατηγικές βαλλιστικές ρουκέτες των μονάδων πυροβολικού Hwasong της Στρατηγικής Δύναμης του Λαίκού Στρατού Κορέας, καθώς και τις επιδόσεις τους και την ισχύ τους.

Επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα της ανάλυσης της δοκιμής ότι οι μετρούμενες τιμές, συμπεριλαμβανομένης της εκρηκτικής δύναμης και του συντελεστή χρήσης των πυρηνικών υλικών είναι σύμφωνες με τις υπολογιζόμενες τιμές και ότι δεν υπήρχε διαρροή ραδιενέργειας υλικών κατά τη διάρκεια της δοκιμής και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα  της γύρω περιοχής.

Η τυποποίηση της πυρηνικής κεφαλής θα επιτρέψει στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας την παραγωγή κατά βούληση και όσο θέλει μια ποικιλία από μικρότερες, ελαφρύτερες και διαφοροποιημένες πυρηνικές κεφαλές ανώτερης δύναμης ικανότητας με ένα σταθερό προσανατολισμός στην τεχνολογία για την παραγωγή και τη χρήση διαφόρων σχάσιμων υλικών.  

Σίγουρα η τεχνολογία της ΛΔ Κορέας περνάει σε ένα υψηλότερο επίπεδο με την τοποθέτηση πυρηνικών κεφαλών για βαλλιστικούς πυραύλους. Η δοκιμαστική έκρηξη πυρηνικής κεφαλής είναι μια επίδειξη της πιο αποφασιστικής βούληση του WPK και του κορεάτικου λαού να είναι σε ετοιμότητα και να δράσουν σε αντίποινα εναντίον των εχθρών αν κάνουν πρόκληση, καθώς είναι μέρος της πρακτικής αντίμετρων στα πλαίσια της απειλής και των κυρώσεων κατά της ΛΔΚ που οργανώνεται από τις υπό αμερικανική ηγεσία εχθρικές δυνάμεις που έχουν περάσει σε απελπιστικές κινήσεις για να βρουν λάθος στην άσκηση του δικαιώματος του κυρίαρχου κράτους στην αυτοάμυνα, ενώ αρνούνται κατηγορηματικά τη στρατηγική θέση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κορέας ως ένα κράτος πλήρως εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα.

Η ΛΔ Κορέας θα λάβει περαιτέρω μέτρα για να ενισχύσει την κρατική πυρηνική δύναμη στην ποιότητα και την ποσότητα για την διαφύλαξη της αξιοπρέπειας και του δικαίωματος ύπαρξης και πραγματικής ειρήνης από την αυξανόμενη αμερικάνικη απειλή ενός πυρηνικού πολέμου. KCNA ΗΠΑ

Ακολουθεί και στα αγγγλικά: 
The Nuclear Weapons Institute of the DPRK made public the following statement on September 9: Scientists and technicians of the DPRK carried out a nuclear explosion test for the judgment of the power of a nuclear warhead newly studied and manufactured by them at the northern nuclear test ground under the plan of the Workers' Party of Korea for building strategic nuclear force. The Central Committee of the WPK sent warm congratulations to nuclear scientists and technicians of the northern nuclear test ground on the successful nuclear warhead explosion test. The nuclear test finally examined and confirmed the structure and specific features of movement of nuclear warhead that has been standardized to be able to be mounted on strategic ballistic rockets of the Hwasong artillery units of the Strategic Force of the Korean People's Army as well as its performance and power. It was confirmed through the results of analysis of the test that the measured values including explosion might and the nuclear material usage coefficient conformed with the calculated values and that there was no radioactive materials leakage during the test and, therefore, no adverse impact on the ecological environment of the surroundings. The standardization of the nuclear warhead will enable the DPRK to produce at will and as many as it wants a variety of smaller, lighter and diversified nuclear warheads of higher strike power with a firm hold on the technology for producing and using various fissile materials. This has definitely put on a higher level the DPRK's technology of mounting nuclear warheads on ballistic rockets. The nuclear warhead explosion test is a demonstration of the toughest will of the WPK and the Korean people to get themselves always ready to retaliate against the enemies if they make provocation as it is part of practical countermeasures to the racket of threat and sanctions against the DPRK kicked up by the US-led hostile forces who have gone desperate in their moves to find fault with the sovereign state's exercise of the right to self-defence while categorically denying the DPRK's strategic position as a full-fledged nuclear weapons state. The DPRK will take further measures to bolster the state nuclear force in quality and quantity for safeguarding its dignity and right to existence and genuine peace from the US increasing threat of a nuclear war.KCNA

Σχόλια