Η πιο αποτελεσματική χώρα στην κατάκτηση μεταλλίων είναι η ΛΔ Κορέας

Σύμφωνα με μια ολοκληρωμένη ανάλυση στο Market Watch η ΛΔ Κορέας με τους 31 αθλητές και τα 7 μετάλλια μέχρι τώρα προηγείται στο δείκτη μεταλλίων / συμμετέχοντες αφήνοντας τις ΗΠΑ στην 4η θέση!