7ο Συνέδριο το Κόμματος Εργατών Κορέας

Ολοκληρώθηκε το 7ο Συνέδριο το Κόμματος Εργατών Κορέας. Εξελέγη νέο 19μελές πολιτικό Γραφείο. Κατά τη διάρκεια των 5 ημερών που διήρκεσε το Συνέδριο η χώρα κήρυξε 5νθημερη αργία.