Η Αποπυρηνικοποίηση του Πλανήτη είναι Αδύνατη όσο θα Παραμένουν οι Η.Π.Α. - Rodong Sinmun

Denuclearization of World Is Impossible as Long as U.S. Remains: Rodong SinmunPyongyang, December 21 (KCNA) -- Recently, the U.S. conservatives are crying out for modernization of nukes through nuclear test accompanied by explosion, claiming that its nuclear weapons are in the danger of being dismantled for being too old.

Rodong Sinmun Sunday in an article terms it outcries of nuclear maniacs keen to carry out its strategy for world hegemony on the basis of its unchallenged nuclear edge.

The world has heard honey-words made by the U.S. over "nuclear disarmament" and "nuclear-free world" since it suspended underground nuclear test, but its commitments have not been put into practice, the article says, and goes on:

This is evidenced by the plan for the "world without nuclear weapons" raised by Obama after taking office. The U.S. said it "reduced" some nuclear weapons but only old ones were scrapped and, in actuality, it has stepped up the modernization of nuclear weapons behind the curtain of "disarmament".

If the world is to be denuclearized, the denuclearization of the U.S. should be realized, to begin with, as it was the first to make nuclear weapons and imposed nuclear disaster upon mankind and deployed lots of nuclear weapons in its mainland and other different places of the world.

Great irony is that the Obama regime persists in its nuclear threat and blackmail against other countries though it is claiming that it would build the "world without nuclear weapons".

What Obama seeks in putting up the foolish plan and adopting it as a policy is to disarm various nuclear weapons states through appeasement and deception, realize its nuclear monopoly and thus dominate the world.

If the underground nuclear test is resumed in the U.S., the world will be plunged in a nuclear arms race once again.

The denuclearization and stability of the world will never be realized as long as the U.S., blinded by the preponderance of nuclear weapons, remains.


***

***ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ***

Πιονγκγιάνγκ, 21 Δεκεμβρίου (KCNA) - Πρόσφατα, οι συντηρητικοί των ΗΠΑ φωνάζουν για τον εκσυγχρονισμό των πυρηνικών μέσα από πυρηνικές δοκιμές που θα συνοδεύεται από εκρήξεις, υποστηρίζοντας ότι τα πυρηνικά όπλα των ΗΠΑ είναι σε κίνδυνο να διαλυθεί λόγω παλαιότητας. 
Η κυριακάτικη Rodong Sinmun σε άρθρο επισημαίνει ότι οι εκκλήσεις των μανιακών με τα πυρηνικά είναι επιθυμία να πραγματοποιήσει στρατηγική τους για την παγκόσμια ηγεμονία με αιχμή του δόρατος τα πυρηνικά. 
Ο κόσμος έχει ακούσει τις ωραίες λέξεις από τις ΗΠΑ για "πυρηνικό αφοπλισμό" και "κόσμο χωρίς πυρηνικά», με αφορμή ότι αναστέλλονται οι υπόγειες πυρηνικές δοκιμές, αλλά τις δεσμεύσεις της δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή, λέει το άρθρο, και συνεχίζει: 
Αυτό αποδεικνύεται από το σχέδιο για ένα «κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα» που έθεσε ο Ομπάμα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι «μειωμένο» κάποια πυρηνικά όπλα, αλλά μόνο παλιά είχαν διαλυθεί και, στην πραγματικότητα, έχει ενταθεί ο εκσυγχρονισμός των πυρηνικών όπλων πίσω από την κουρτίνα του «αφοπλισμού».

Αν ο κόσμος είναι να αποπυρηνικοποιηθεί, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η αποπυρηνικοποίηση των ΗΠΑ, για να αρχίσει με, καθώς ήταν η πρώτη για την κατασκευή πυρηνικών όπλων και επέβαλε πυρηνική καταστροφή στην ανθρωπότητα και να αναπτυχθεί πολλά πυρηνικά όπλα στην ηπειρωτική και άλλα διάφορα μέρη της ο κόσμος. 

Μεγάλη ειρωνεία είναι ότι το καθεστώς Ομπάμα επιμένει στην πυρηνική απειλή και εκβιασμό της έναντι των άλλων χωρών αν και ισχυρίζεται ότι θα κατασκευάσει το «κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα». 
Τι Ομπάμα επιδιώκει να βάλει επάνω το ανόητο σχέδιο και να υιοθετήσει ως πολιτική είναι να αφοπλίσει διάφορα κράτη με πυρηνικά όπλα μέσω κατευνασμού και της εξαπάτησης, συνειδητοποιούν πυρηνικό μονοπώλιο του και έτσι κυριαρχήσουν στον κόσμο. 
Εάν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις υπόγειες πυρηνικές δοκιμές ο κόσμος θα βυθιστεί σε μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών και πάλι. 

Η αποπυρηνικοποίηση και τη σταθερότητα του κόσμου ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί όσο οι ΗΠΑ παραμένουν τυφλωμένες από την υπεροχή των πυρηνικών όπλων.