Παραγωγή μικρών ανεμογεννητριών

Πιονγκγιάνγκ, 28 Νοεμβρίου Μαρτίου (KCNA) -- Ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιου Τεχνολογίας Kim Chaek ανέπτυξαν δέκα ήδη μικρών ανεμογεννητριών. Η παραγόμενη χωρητικότητα είναι από 50W μέχρι 2,5 KW.


Small Wind-driven Generators Produced

Pyongyang, November 28 (KCNA) -- A research group of Kim Chaek University of Technology has developed ten kinds of small wind-driven generators.

Their generating capacity ranges from 50W to 2.5KW.

Now a project has been pushed forward to install them in the western coastal area and the Sepho stockbreeding base in Kangwon Province.